15.00
1 người thích
Đăng ngày 07/09/2021 18:38, số lượt xem: 65

Lình xình rắc rối tai ương,
Hằng ngày tận tuỵ, kỷ cương chưa tròn.
Tàn tạ xơ xác gầy còm,
Ước mơ tiều tuỵ, ăn mòn hư hao.

Tp.HCM, 6/9/2021