25.00
1 người thích
Đăng ngày 13/07/2021 14:05, số lượt xem: 85

Năm ba, năm bảy chục ngàn,
Mua con cá nục về mần kho ăn.
Chục ngàn có tiếc đồng nào,
Ngày nào còn sống là còn chăm lo.

Tp.HCM, 13/7/2021