25.00
1 người thích
Đăng ngày 21/05/2021 07:30, số lượt xem: 108

Mọi thứ rối loạn, lộn tùng phèo,
Lúc người, lúc chó biết đâu mà lường.
Tò tò chúng thấy việc mất công,
Dân còn túng thiếu chẳng hài lòng.
Ảo mộng, não cho là huyền bí,
Đời mang tó nạng bị chùng chân.

Tp.HCM, 21/05/2021