15.00
1 người thích
Đăng ngày 09/05/2021 13:52, số lượt xem: 71

Leo cửa cổng ở ngoài rào,
Để vào sân đó, càu nhàu gì không.
Cuộc đời có biết lo không?
Tức, thì nói: Đéo!! Nặng lời bâng quơ.
Đời nhiều lắt léo so đo,
Mất quyền tự chủ giày vò tâm cang.
Ngu thì sẽ ló cái khôn,
Cái khờ đeo bám trí khôn tới già.

Tp.HCM, 9/5/2021