15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/09/2021 10:28, số lượt xem: 46

Đi làm giẫy cỏ lưỡi a,
Đầu hôm sớm tối, ê...a...,
Vậy mà, việc còn y, đa.

Tp.HCM, 12/9/2021