25.00
1 người thích
Đăng ngày 31/05/2021 17:13, số lượt xem: 128

Vũ nói: Nếu tui buồn cô đơn,
Nếu không có ai chia sẻ,
Thì cuộc vui sẽ bị ngã rẽ cuộc đời.
Quen rồi phủi tay, cũng như không quen,
Làm thầy tu cũng vi vu trống vắng,
Tui sẽ ngã quỵ giữa cuộc đời.
Rồi, đời sẽ buồn tủi!!
Vui thì chỗ nào cũng có mặt,
Trên từng cây số!!
Làm nghề tu cũng sẽ buồn ngã quỵ,
Tủ lạnh, lãnh tụ chính là bản thân ta.

Tp.HCM, 31/05/2021