15.00
1 người thích
Đăng ngày 21/06/2021 11:42, số lượt xem: 80

Đe rèn không được việc thì ế,
Ngoài đê, hạt é được trồng đầy.
Bản thân răn đe chưa có sắc,
Muôn loài, cá đé còn nhởn nhơ.
Những cảnh ê chề và buồn tủi,
E, làm hoàng đế!!? Chả được đâu.

Tp.HCM, 20/6/2021