15.00
1 người thích
Đăng ngày 31/08/2021 14:46, số lượt xem: 80

Này cu cậu, N-ờ!!
Làm ù xoẹ vội nhanh.
Sung sướng hôm nay,
Cay đắng ngày mai?
Cần cù chịu khó cày bừa,
Siêng năng chịu khó tạo rừng,
Rồi Nu gỗ quý cũng sẽ có,
Đền đáp trả công.

Tp.HCM, 14/8/2021