15.00
1 người thích
Đăng ngày 09/11/2021 13:13, số lượt xem: 47

Cam đoan thắng lợi, có thấy đâu?
Nỗi niềm nào ẩn khúc âu sầu?
Đăng đàng để thấy trời thoáng đãng,
Để đoán rằng tất cả đều thăng.
Thăng thiên dẫu biết đời có đắng,
Thoang thoảng sớm tối mãi còn căng.

Tp.HCM, 9/11/2021