15.00
1 người thích
Đăng ngày 07/07/2021 08:06, số lượt xem: 70

Đi tìm áo vải, vật ngon,
Vĩ nhân công lớn cám ơn cuộc đời.
Đất đai bề thế bạt ngàn,
Công lao to lớn, vai trò của ai?
Thằng cu cái đĩ tinh vi,
Đãi bôi có thật vì tình hay không?

Tp.HCM, 7/7/2021