15.00
1 người thích
Đăng ngày 24/01/2022 08:46, số lượt xem: 45

Thiên thời địa lợi mần ăn,
Tha phương kiếm sống, siêng năng làm giàu.
Thiên trời địa vận ban cho,
Đất giàu quặng mỏ trầm sa khoáng đầy.

Tp.HCM, 16/1/2022