15.00
1 người thích
Đăng ngày 03/05/2021 12:06, số lượt xem: 74

Lỗ dưới đáy vực thẳm,
Lỗ thì đố có lãi,
Chiêu đãi cũng hổng đành,
Sợ là trò lố bịch,
Đậu đỗ đổ như nước,
Cứ lái tàu khơi xa.

Tp.HCM, 3/5/2021