Đăng ngày 23/11/2021 07:13, số lượt xem: 139

Vào thời Trọng Thuỷ - Mỵ Châu,
Tình hình cục diện lo âu ưu phiền.
Nhớ thời Thục Phán kỷ nguyên,
An Dương Vương đó chẳng yên nước nhà.
Lá cờ tổ quốc của ta,
Mà ta uỷ thác chẳng ra việc nào.

Tp.HCM, 23/11/2021