15.00
1 người thích
Đăng ngày 21/05/2021 15:31, số lượt xem: 107

Sử rằng Trịnh – Nguyễn phân tranh,
Truyện mà ngộ nghĩnh đem ra phán hoài.
Còn trinh gái nhỏ ngã hoài,
Kể rằng cũng ngộ nguyện rằng, non sông.
Bị đời tru tréo không yên,
Việt Nam té ngã ngàn đời chia phôi.
Mặt nghinh nghênh đón ngoại giao,
Việc dân, việc nước có đâu nặng tình.

Tp.HCM, 21/05/2021