15.00
1 người thích
Đăng ngày 11/09/2021 13:22, số lượt xem: 55

Đời Lị lác đác,
Tâm Lị ác không?
Tánh Lị hơi la,
Xin hãy bỏ qua.
Cờ Lị đánh yếu,
Đù đà đù đờ,
Ị nhiều nên phị.

Tp.HCM, 1/9/2021