15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/09/2021 18:52, số lượt xem: 83

Tùng...tùng...tùng tưng bừng giờ ra chơi,
Em chào thầy cô, cúc cung cúi mời.
Học trò tá túc cùng nhau,
Bạn nào túng thiếu, em nào quan tâm?
Cần cù khổ luyện như c-ờ,
Khéo ăn khéo học không mờ nước đi.
Không thôi gặp chốn ngục tù,
Cuộc đời khổ ải c-ờ mù cúng sao.

Tp.HCM, 1/9/2021