15.00
1 người thích
Đăng ngày 18/10/2021 17:02, số lượt xem: 53

Đầu đội mũ nón bê rê,
Nực cười khùng khục, đê mê vô cùng.
Bật, bung mũ nón ra, chào!!
Khề khà giọng nói, ào ào vang reo.
Dáng người, vẻ chẳng bộn bề,
Việc ngoài có phép, nếp, nề có khung.
Chả gì vướng víu nhiêu khê,
Bùng lên yên ổn, rồi về quanh đây.

Tp.HCM, 17/10/2021