25.00
1 người thích
Đăng ngày 09/11/2021 10:22, số lượt xem: 62

Linh thiêng thầy pháp trừ ma,
Thỉnh cầu phù thuỷ mê tà, dị đoan.
Nếu lờ, cũng chẳng có uy,
Xây cao thành luỹ làm chi? Rồi tuỳ.
Thinh không, thinh thích lặng im,
Thờ ơ lạnh nhạt, trái tim thẫn thờ.
Lĩnh giáo chỉ bảo lại giùm,
Quyền uy hổng có, lùm xùm tùm lum.

Tp.HCM, 8/11/2021