15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/01/2022 09:33, số lượt xem: 51

Phờ phạc xơ xác tinh thần,
Chợ chiều ảm đạm cũng cần bán mua.

Tp.HCM, 30/12/2021