25.00
1 người thích
Đăng ngày 30/12/2021 15:46, số lượt xem: 44

Lúc anh hỏi, em không trả lời?
Tiền bạc vật chất trong lúc chi tiêu.
Cuộc sống có khó khăn không?

Giàu sang hay khổ bần hàn?
Con khổ, nay ốm, mai đau.
Cha khổ, mẹ khổ lâm chung.
Anh, chị, em khó khăn.
Gia đình mình ấm no?
Cùng nhau mà vươn lên.

Lúc anh hỏi, em không trả lời?
Cuộc sống có khó khăn không?
Giàu sang hay khổ bần hàn?
Con khổ, nay ốm, mai đau.
Cha mẹ thì lâm chung.
Lúc anh hỏi, em không trả lời?

Tp.HCM, 30/12/2021