25.00
1 người thích
Đăng ngày 30/10/2021 16:01, số lượt xem: 36

Cuộc đời, chèo chống thật cuồng điên,
Chiến tranh ngầm, cứ diễn liên miên.
Đông người nhiều chông gai buốt giá,
Điếng người chốc lát chả xin tha.
Yên vui nệm ấm với chăn Chiên,
Cuộc đời, chèo chống thật cuồng điên.
Còn đống công việc làm chưa xong,
Hơi đâu, mà ở đó lòng vòng.

Tp.HCM, 30/10/2021