25.00
1 người thích
Đăng ngày 21/11/2021 16:00, số lượt xem: 82

Quyền lực có chức lại khùng khùng,
Thiên đường cuộc sống lúc còn chùng.
Khứ và hồi khi gặp bất lợi,
Chỉ đạo thua cuộc chạy cót cờ.
Lúc chần chừ và khúng khắng ho.
Rồi, đắn đo!!
Chần chừ, khúng khắng ho.
Lại chạy cót cờ,
Có ai ngờ!!
Chúng mình có lúc bịnh lừ khừ,
Lá cờ đất nước cứ vô tư.

Tp.HCM, 21/11/2021