Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Đăng ngày 18/03/2023 15:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 18/03/2023 16:28, số lượt xem: 45

Chủ tịch Thưởng, nhất, hổng dám khoe,
Sợ đất nước thất bại tè he,
Cuộc đời Triều Tiên còn Bình Nhưỡng,
Tiên Thánh tất nhiên!! Đâu khiêm nhường?

Tp.HCM, 18/3/2023