Đăng ngày 18/03/2023 15:38, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 18/03/2023 16:28, số lượt xem: 213

Chủ tịch Thưởng, nhất, hổng dám khoe,
Sợ đất nước thất bại tè he,
Cuộc đời Triều Tiên còn Bình Nhưỡng,
Tiên Thánh tất nhiên!! Đâu khiêm nhường?

Tp.HCM, 18/3/2023