15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/12/2021 14:34, số lượt xem: 61

Nghiệp đời chữ ế xấu xa,
Người làm với tánh ba hoa chẳng thành.

Tp.HCM, 12/12/2021