25.00
1 người thích
Đăng ngày 22/08/2021 12:36, số lượt xem: 91

Thường hay uý lạo giúp mọi người,
Đẩy mạnh phong trào, sống thêm tươi.
Sống có trách nhiệm và bổ ích,
Điều ấy đã làm nên sự tích.
Đủ để noi gương làm giống y,
Ẩy nhanh, không đu đưa, có ý.
Không sai nguyện vọng và ý chí,
Uỷ rồi đấy!! Thêm một nhiệm kỳ.

Tp.HCM, 22/8/2021