15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/12/2021 13:48, số lượt xem: 36

Diệp cày để tách đất cày,
Ruộng cày hổng biết, ăn mày cũng nguy.

Tp.HCM, 12/12/2021