25.00
1 người thích
Đăng ngày 16/04/2021 11:16, số lượt xem: 157

Đời người đi lính muốn sang,
Được ngôi vua chúa vinh quang họ hàng.
Đời người đi lính muốn giàu,
Quan tâm lúa chín, hoa màu để ăn.
Hổng ăn sao sống lính ta,
Vai trò chính yếu kiệt đà suy nguy.
Hạt cơm thơm chín dẻo nồng,
Gạo ngon lúa chín ngoài đồng lính ăn.

Tp.HCM, 16/4/2021