15.00
1 người thích
Đăng ngày 15/12/2021 13:20, số lượt xem: 50

Ngũ hành!! Giấc ngủ hổng tròn,
Nghề làm thầy bói, nước, non ngục tù.

Tp.HCM, 15/12/2021