15.00
1 người thích
Đăng ngày 27/06/2021 09:59, số lượt xem: 84

Trẻ thơ cũng đã ngu rồi,
Hồn nhiên ngay thẳng đôi khi khờ khờ.
Ngã lưng nằm ngủ cho rồi,
Đu đưa gió mát, bồi hồi làm chi.
Đủ lông, đủ cánh lo bay,
Cũng như đàn ngỗng và bầy thiên nga.
Dữ đa!! Ngũ sắc, bảy màu,
Đu đưa trên võng nhìn màu trời mây.
Cuộc đời không thể ngã lưng,
Sớm hôm cặm cụi không ngưng, làm hoài.

Tp.HCM, 27/6/2021