25.00
1 người thích
Đăng ngày 02/07/2021 10:51, số lượt xem: 102

Làm con có vào cúi ra lòn?
Trẻ còn non dại, còn cam chịu lòng.
Biết phận mình có lam lũ không?
Có còn sớm tối lon ton diệu huyền.
Cam lòng, còn chịu nỗi cam lòng,
Miệng, cằm nhai nghiến cằn nhằn hăng say.

Tp.HCM, 2/7/2021