15.00
1 người thích
Đăng ngày 13/10/2021 15:50, số lượt xem: 96

Nghề buôn bán nhỏ tiểu thương,
Tưởng rằng, dễ kiếm đồng lương cho mình.
Ngày đêm, thiêu rụi đốt mình,
Có đâu yên ổn? Lình xình lôi thôi.
Làm hay, thì thưởng công lên,
Làm không nên việc, bấp bênh tiêu tùng.
Bẩn thỉu, thì ăn được gì?
Có tiền, cứ nghĩ mì xào nước tương.

Tp.HCM, 13/10/2021