45.00
1 người thích
Đăng ngày 01/07/2021 11:01, số lượt xem: 125

Một pho kiến thức vô cùng,
Đi đâu tìm có phụng thân bên mình.
Con phi quý hiếm vô cùng,
Vậy mà không biết sục lùng đắn đo.

Tp.HCM, 1/7/2021