15.00
1 người thích
Đăng ngày 14/07/2021 16:23, số lượt xem: 89

Chính vì kiêu ngạo,
Tỏ ra tướng mạo,
Mặt bị chiếu tướng.
Cuộc đời bị vướng,
Điểm mặt Bắc Kinh.
Chưa có thân chinh,
Bái bai xin kiếu.
Nước cờ nhiều chiêu,
Lòng không tôn kính,
Nên chưa làm lính.

Tp.HCM, 14/7/2021