15.00
1 người thích
Đăng ngày 07/01/2022 08:16, số lượt xem: 38

Người làm cùi cụi suốt ngày,
Vui thì cười nói và hay ngậm ngùi.

Tp.HCM, 7/1/2022