25.00
1 người thích
Đăng ngày 28/05/2021 12:17, số lượt xem: 90

Làm việc chi, để làm việc gì?
Thằng cu cái đĩ hay mồm mép.
Nụ cười lẳng lơ không biết buồn.
Chê bai không thích, không vừa ý,
Đê tiện khinh khi, bỉ mãi thường.

Chỉ là thuộc hạng người thấp kém,
Thì làm mất đi tính khí hoà.
Phai đi, thiếu vắng người hiểu biết,
Trình độ hổng có, hỏi: Chê gì?
Việc trễ nải, hăng hái thiếu nhiều,
Trình độ hổng có hiểu bao nhiêu!!

Tp.HCM, 28/05/2021