25.00
1 người thích
Đăng ngày 16/05/2021 09:59, số lượt xem: 134

Lười, hổng chịu đi, ù lì,
Mình lờ đờ (đ) mà hổng biết,
Lờ (l) đờ chậm như đười ươi,
Là đười ươi, sao biết đì?
Ôi, những việc nhỏ li ti,
Kiếp đười ươi không phải người.

Tp.HCM, 15/05/2021