25.00
1 người thích
Đăng ngày 11/09/2021 13:28, số lượt xem: 55

Lạc loài đi khắp thế gian,
Nguyện lòng chẳng đạt, lan man, ly kỳ.

Tp.HCM, 1/9/2021