15.00
1 người thích
Đăng ngày 02/09/2021 07:16, số lượt xem: 65

Vinh hoa phú quý lợi đầy,
Nếu không biết giữ có ngày cũng vơi.
Lịnh, là ra lệnh cho mình,
Quân ta cứu vịnh thoát đà lâm nguy.
Chiến tranh vùng vịnh lả lơi,
Nỗi buồn vời vợi vong linh nước nhà.

Tp.HCM, 1/9/2021