15.00
1 người thích
Đăng ngày 07/09/2022 10:45, số lượt xem: 55

Kê gà bổ thận nam à,
Đẹp da nở ngực đàn bà khi sinh.
Bịnh tình không nỡ chê kim,
Dân gian không bỏ tiền chêm kê gà.

Tp.HCM, 7/9/2022