15.00
1 người thích
Đăng ngày 10/10/2021 09:41, số lượt xem: 52

Bôi bác sao người còn quá ế,
Thì kiếp cứ hãy làm, con bê.
Ối..zời.. ơi, không chịu làm con,
Nhìn thấy cuộc đời còn quá non.
Ở trong cái bối cảnh, hiện giờ,
Ê, sống ảo tưởng và còn mơ.
Nhìn lại đời tôi, sao bế mạc?
Có thể, nhìn mình chưa chững chạc?
Lá mùa thu rụng nghe xào xạc,
Ôi!! Mình còn kiếp sống hoang mang.

Tp.HCM, 10/10/2021