25.00
1 người thích
Đăng ngày 13/11/2021 18:15, số lượt xem: 70

Mẹ khen con gái tiến bộ,
Đội vương miện thật khôi ngô.
Thi hoa hậu té mấy lần,
Rồi, tâm trạng lo bần thần.
Cạnh mé nhà nhìn cũng tiện,
Và cũng là, tại cái miệng.
Đói có Miến cũng phải ăn,
Đời còn dài đâu có ngắn.
Kẻo không i tờ lại lạnh,
Ọ ẹ như trẻ thật nhanh.

Tp.HCM, 13/11/2021