25.00
1 người thích
Đăng ngày 05/05/2021 13:43, số lượt xem: 80

Có hai chiếc xe,
Đang bị hăm he,
Sẽ bị cắp mất.
Xa lộ cách mấy ô,
Đối thủ hát i...a...,
Ai chạm sờ tay vào,
Đi quân khác là sai,
Hạ thủ bất quờn,
Bốc con chọn nước.

Tp.HCM, 5/5/2021