35.00
1 người thích
Đăng ngày 14/08/2021 15:20, số lượt xem: 68

Học như mèo,
Để bắt chuột.
Chẳng sợ ế,
Tự kiếm ăn.
Mề, gan to,
Mề, gan bự,
Gặp éo le,
Chẳng nề hà.

Đời có méo,
Chẳng sợ teo.
Kêu meo...meo...,
Đi tìm mẹo,
Đi tìm kế,
Chẳng ề à.
Đời không “mế”,
Không mẹ cha.
Gặp “èo” uột,
Chẳng nề hà.

Tp.HCM, 14/8/2021