15.00
1 người thích
Đăng ngày 20/06/2021 11:18, số lượt xem: 77

Sáng, ngủ dậy miệng chảy đặc ke,
Đe rèn mấy cắc để nặng tình?
Cằn cặt kêu ca và gắt gỏng,
Bắt bẻ và khắt khe!!
Lời đờ (đ), nghĩ, nói: Bình ắc quy.
Rồi, á (ă)!! Rối lên như bàn cờ (c).
Tâm đắc nhớ hiểu sâu sắc,
Đi kẹ, ké ghẹ, cậy nhờ xe.
Lờ đờ (đ), hết điện đề!! Ý ẹ,
Bàn cờ ắt hẳn là chiếc xe.

Tp.HCM, 20/6/2021