15.00
1 người thích
Đăng ngày 16/07/2021 10:57, số lượt xem: 74

Khùng khùng cũng có dạng người,
Pha trò tếu tếu loài người cười vui.
Chẳng gì!!? Để phải ngại ngùng,
Danh hài tếu tếu, ngày mùng khư khư.
Khươi khơi chuyện cũ còn khờ (kh),
Cuộc đời huyền bí, ời ơi truyện dài,
Đười ươi sớm tối trong chuồng,
Người đời cuộc sống khổ, buồn tấm thân.

Tp.HCM, 16/7/2021