15.00
1 người thích
Đăng ngày 03/10/2021 10:44, số lượt xem: 49

Ta tiếc chi một nụ cười,
Dù là khùng khục làm tươi muôn đời.
Để tung tăng đến cuối đời,
Khề khà rượu ấm mọc mời rót dâng.
Tà dương lặn bóng xế chiều,
Khung trời tươi rói!! Dù nhiều đìu hiu.
Tùng, dương, cây liễu, phi lao,
Mọc lên kha khá vẫn cao, xanh rờn.

Tp.HCM, 3/10/2021