35.00
1 người thích
Đăng ngày 12/04/2021 08:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 12/04/2021 13:58, số lượt xem: 102

Đạt giỏi hay hê kêu bóng sắc.
Anh, chị hát đi, đệ hát đi.
Người nói: Hết đát, hết xí quách.
Thế hệ của đế nay không còn.
Ngày xưa, đế thống trị một hạt.
Ngày nay, thôi đế đã già rồi.

Tp.HCM, 29/3/2021