15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/10/2021 10:45, số lượt xem: 97

Hào quang chiếu sáng ngời trong mắt,
Ánh thần ngũ sắc rồi cũng tắt,
Ngủ hay không ngủ cũng có chuyện,
Việc đến giải quyết nhiều liên miên.
Người xưa thường nói - Sướng là tiên,
Quảng đời rộng lớn ta nên lấy,
Quảng đời nhỏ hẹp như bướm bay.
Quãng đời còn lại cũng là ngu,
Kiếp làm vua quan cũng bị trù.

Tp.HCM, 11/10/2021