15.00
1 người thích
Đăng ngày 15/11/2021 10:46, số lượt xem: 58

Lợi danh và lợi lộc,
Còn rất nhiều nặng nhọc.
Khổ ải và ước mong,
Cuộc đời vẫn đang trông.
Lộ trình mãi bắt đầu,
Là những tuyến cây cầu.
Khởi đầu nhiều gian nan,
Khó tìm được an khang.
Cứ chuyện trò xởi lởi,
Chẳng nặng tình!! Héo khô.
Còn ăn lông ở lổ,
Nỗi khờ còn ời..ợi...

Tp.HCM, 14/11/2021