35.00
1 người thích
Đăng ngày 03/05/2021 14:50, số lượt xem: 84

Em út trong nhà còn nhỏ thì hãy ngủ,
Để cuộc đời này đừng ủ rũ,
Để đời đừng ngúc ngắc không trôi.

Tp.HCM, 3/5/2021